Menu

[Ngữ pháp tiếng Trung] Chinese Grammar–不论……都… 

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. Ngữ pháp tiếng trung
 6. »
 7. [Ngữ pháp tiếng Trung] Chinese Grammar–不论……都… 

 [Ngữ pháp tiếng Trung] Chinese Grammar–不论……都… 

 • bù lùn … … dōu … …
 • 不论……都……
 • that is all;no matter (what, who, how, etc.); – bất luận, cho dù thế nào

Ví dụ:

 • bù lùn zuò shén me gōng zuò , tā dōu hěn rèn zhēn 。
  不论做什么工作,他都很认真。
  No matter what job he does he’s always very earnest. – Bất luận làm công việc gì, anh ấy đều hết sức mẫn cán
 • bù lùn shì shén me rén qù àn diàn niǔ ,   qí xiào guǒ dōu shì yí yàng de 。
  不论是什么人去按电钮, 其效果都是一样的。
  The effect of pushing the button is the same no matter who does it. – Cho dùng ai là người ấn nút, thì hiệu quả đều như nhau

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Kiến thức tiếng Trung, Ngữ pháp tiếng trung

Comments