Menu

Ngữ pháp tiếng Trung: Khái niệm, cách dùng, chú ý về động từ li hợp

Đánh giá bài viết

ĐỘNG TỪ LI HỢP


I. Khái niệm: Thứ nhất về mặt khái niệm, động từ li hợp được sử dụng để biểu đạt 1 khái niệm hoàn chỉnh cố định.


II. Cách dùng: Thường được dùng như 1 loại từ nhưng bản thân nó lại do 2 chữ cấu tạo thành (đây chính là yếu tố “hợp”) nhưng cũng có thể tách 2 chữ đó ra xuất hiện độc lập hoặc đảo vị trí 2 chữ đó (đây chính là yêu tố “li”). Ví dụ  吃饭:饭吃了吗? (Chīfàn: Fàn chīle ma?) – Bạn ăn cơm chưa?。Cũng có thể dùng : 一天吃三顿饭 (Yītiān chī sān dùn fàn) – Một ngày ĂN ba bữa CƠM(lúc này giữa 吃và 饭 có chèn yếu tố khác là BA BỮA CƠM)
Đối lập với động từ li hợp thì trong tiếng Trung đại bộ phận từ vựng không thể tách ra sử dụng được. Ví dụ:警告,抱歉,等等


III. Một số chú ý khi sử dụng:
1.Động từ li hợp không thể trực tiếp mang theo tân ngữ, mà cần dùng một giới từ trước tân ngữ đó, và cụm giới tân đặt trước động từ li hợp
VD: Không nói 见面朋友 (Jiànmiàn péngyǒu) – Gặp gỡ bạn bè; mà là  跟朋友见面 (Gēn péngyǒu jiànmiàn) —gặp mặt bạn bè
。。。。。理发学生。。。给学生理发 (Lǐfǎ xuéshēng. . . Gěi xuéshēng lǐfǎ) —cắt tóc cho học sinh
。。。。。唱歌大家。。。跟他家唱歌 (Chànggē dàjiā. . . Gēn tā jiā chànggē) —đi hát karaoke cùng mọi người

2.Động từ li hợp không thể trực tiếp mang bổ ngữ, cần phải trùng điệp tiền tố rùi mới mang theo bổ ngữ được

VD:Không nói  结婚得顺利 (Jiéhūn de shùnlì) mà phải dùng là  结婚结得顺利 (Jiéhūn jié de shùnlì)
。。。。。跳舞得很好。。。。。。。。。跳舞跳得很好 (Tiàowǔ de hěn hǎo. . . . . . . . . Tiàowǔ tiào de hěn hǎo)

3.Trợ từ động thái “着”,“过” và số lượng từ nên đặt giữa động từ li hợp
VD:

见过面 (Jiànguò miàn) – Đã gặp mặt qua
洗了一次澡 (Xǐle yīcì zǎo) – Rửa mặt 1 phát
唱了一首歌 (Chàngle yī shǒu gē) – Hát một bài hát

4.Hình thức trùng điệp của động từ li hợp là AAB
跳跳舞 (Tiào tiàowǔ) – Khiêu vũ
唱唱歌 (Chàng chànggē) – Hát bài hát
见见面 (Jiàn jiànmiàn) – Gặp mặt

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Kiến thức tiếng Trung, Ngữ pháp tiếng trung

Comments