Menu

[Ngữ pháp tiếng Trung] Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p2)

  1. Trang chủ
  2. »
  3. Kiến thức tiếng Trung
  4. »
  5. Ngữ pháp tiếng trung
  6. »
  7. [Ngữ pháp tiếng Trung] Ngữ pháp tiếng Trung và cách...

Trợ từ nghi vấn 吗 (ma) thường được đặt cuối câu hỏi “có-không”. Ví dụ: 你是中国人吗? (Nǐ shì Zhōngguórén ma?), nghĩa là “Bạn có phải là người Trung Quốc không?”

Một số ví dụ khác:

1. 你 找 我 有 事 吗
nǐ zhǎo wǒ yǒu shì ma ?
Bạn tìm tôi có việc gì à?

2. 明 天 他 来 吗 ?
míng tiān tā lái ma ?
Ngày mai anh ấy có tới không?

3. 你明天有空吗?
Nǐ míngtiān yǒu kòng ma?
Ngày mai bạn rảnh không?

4. 你会说英语吗?
Nǐ huì shuō yīngyǔ ma?
Bạn có nói được tiếng Anh không?

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Ngữ pháp tiếng trung

Comments