Menu

[Ngữ pháp tiếng Trung] Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p6)

  1. Trang chủ
  2. »
  3. Kiến thức tiếng Trung
  4. »
  5. Ngữ pháp tiếng trung
  6. »
  7. [Ngữ pháp tiếng Trung] Ngữ pháp tiếng Trung và cách...
有 (yǒu) – Có 
Sau 有 (yǒu) có thể là danh từ chỉ vật hoặc chỉ người. Phủ định của 有 (yǒu) là 
没有 hoặc 没. Ví dụ:
他有一本字典
tā yǒu yī běn zìdiǎn。
Anh ấy có một quyển tự điển.
她有两个孩子
tā yǒu liǎng ge háizi。
Cô ấy có hai người con.
你有什么问题吗
nǐ yǒu shénme wèntí ma?
Bạn có vấn đề gì không?
他很有钱
tā hěn yǒu qián。
Anh ấy rất giàu.
你有时间吗
nǐ yǒu shíjiān ma?
Bạn có thời gian rảnh không?
我没有地图
wǒ méiyǒu dìtú。
Tôi không có bản đồ.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Ngữ pháp tiếng trung

Comments