Menu

[Ngữ pháp tiếng Trung] Phân biệt 不 và 没 (bù và méi)

5/5 - (4 bình chọn)

[Ngữ pháp tiếng Trung] Phân biệt 不 và 没 (bù và méi)

Hôm nay chúng ta cùng phân biệt 不 và 没 (bù và méi)
Hai từ này đều mang nghĩa phủ định, có nghĩa là KHÔNG nhưng khác nhau ở cách sử dụng.

1. 不 là phủ định cho những sự việc trong hiện tại và tương lai
Ví dụ: 他不来 (Tā bù lái): Anh ấy không tới – Hiện tại
我明天不会去看电影 (wǒ míngtiān bú huì qù kàn diàn yǐng) – Ngày mai tôi sẽ không đi xem phim – tương lai.
Còn 没 là phủ định cho việc xảy ra trong quá khứ
Ví dụ: 昨天晚上我没作作业 (zuótiān wǎnshang wǒ méizuò zuòyè) – Tối hôm qua tôi không làm bài tâp.

 


2. 不 được dùng trong câu biểu thị ý cầu khiến như 不要,不用,不会……
Ví dụ: 不要走!(Bùyào zǒu) : Đừng đi!
不用看了(Bùyòng kàn le)- Không cần xem nữa.


3. 没 phủ định cho bổ ngữ kết quả, có thể thêm 还 trước没.
Ví dụ: 我还没吃完呢 (Wǒ hái méi chī wán ne) – Tôi vẫn chưa ăn xong.

 


4. Chỉ có 没 đứng trước 有 để biểu thị nghĩa phủ định là không có, không được dùng 不. Sau 没有 là động từ hoặc danh từ.
Ví dụ: 我没有男朋友 (Wǒ méiyǒu nán péngyǒu) – Tôi chưa có bạn trai.
我没有毕业 (wǒ méiyǒu bìyè) – Tôi chưa tốt nghiệp.

tu-hoc-tieng-trung-ngu-phap-tieng-trung-co-ban-phan-7 [Ngữ pháp tiếng Trung] Phân biệt 不 và 没 (bù và méi) [Ngữ pháp tiếng Trung] Phân biệt 不 và 没 (bù và méi) [Ngữ pháp tiếng Trung] Phân biệt 不 và 没 (bù và méi) [Ngữ pháp tiếng Trung] Phân biệt 不 và 没 (bù và méi) [Ngữ pháp tiếng Trung] Phân biệt 不 và 没 (bù và méi) [Ngữ pháp tiếng Trung] Phân biệt 不 và 没 (bù và méi) [Ngữ pháp tiếng Trung] Phân biệt 不 và 没 (bù và méi)


5. 不 còn là phủ định cho sự thật hiển nhiên
Ví dụ: 这个我不喜欢(zhège wǒ bu xǐhuan)- Tôi không thích cái này.
我的爸爸不渴酒 (wǒ de bāba bu kē jiǔ ) – Bố tôi không uống rượu.

Thử 1 chút bài tập xem sao nào ^^

 

Bài tập:
1. 他从来。。。。。。迟到。
2. 天还。。。。。。亮,再睡一会儿吧.
3. 我。。。。。。难过,只是有点儿担心。
4. 他既。。。。。。抽烟,又。。。。。。喝酒。
5. 上次、这次他都。。。。。。参加,听说下次还。。。。。。想参加。
6. 近来他身体。。。。。。好,让他休息吧。
7. 我。。。。。。知道这样做对。。。。。。对。
8. 你自己做吗?。。。。。。会吧?

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Kiến thức tiếng Trung, Ngữ pháp tiếng trung

Comments