Menu

[Ngữ pháp tiếng Trung] Phân biệt và CÁCH SỬ DỤNG CỦA 2 PHÓ TỪ 就 và 才 TRONG HOA NGỮ

  1. Trang chủ
  2. »
  3. Kiến thức tiếng Trung
  4. »
  5. Ngữ pháp tiếng trung
  6. »
  7. [Ngữ pháp tiếng Trung] Phân biệt và CÁCH SỬ DỤNG...

CÁCH SỬ DỤNG CỦA 2 PHÓ TỪ 就 và 才 TRONG HOA NGỮ

A, Cách sử dụng của phó từ 就 (jiù)

1, Biểu thị sự việc / trạng thái KHÔNG LÂU NỮA SẼ XẢY RA, dịch là “SẮP”:
Ví dụ: 你等会儿,他马上就回来。/nǐ děng huìr ,tā mǎshàng jiù huí lái/
Cậu đợi một lát, anh ấy sắp quay lại ngay đây.

2, Nhấn mạnh sự việc xảy ra sớm, nhanh, dễ tiến hành ( dự tính / kế hoạch / mong đợi),
Ví dụ: 他十五岁就参加了工作了。/tā shíwǔ suì jiù cānjiā le gōngzuò le /。
Anh ấy 15 tuổi thì đã đi làm rồi.

3, Biểu thị 2 sự việc xảy ra liên tiếp, thường có các cấu trúc sau:
– Động từ 1+就 + Động từ 2: Động từ 1 xảy ra xong sẽ xảy ra động từ 2
Ví dụ 1:他说完就走。/tā shuō wán jiù zǒu/ 。
Anh ấy nói xong là đi ngay.
– Động từ +就 + Tính từ:
Ví dụ 2: 我看见你就很高兴了。/wǒ kàn jiàn nǐ jiù hěn gāoxìng le/ 。
Anh nhìn thấy em đã thấy rất vui rồi.

* 一 / 刚……就…yī / gāng ……jiù …:Vừa …..thì
Ví dụ: 我刚出门就碰上老李。/wǒ gāng chūmén jiù pèng shàng lǎo lǐ/。
Tôi vừa mới bước ra khỏi cửa đã gặp ngay anh Lý.

B, Cách sử dụng của phó từ 才 (cái)

1, Biểu thị sự việc xảy ra muộn, chậm, khó tiến hành, dịch là “MỚI”:
Ví dụ: 都十二点了,他才睡觉。/dōu shíèr diǎn le ,tā cái shuìjiào/ 。
12 giờ hơn rồi anh ấy mới đi ngủ.

2, Nhấn mạnh sự việc nào đó xảy ra được là nhờ có một điều kiện, nguyên do, mục đích nào đó, thường đi với “只有 (zhī yǒu)、要 (yào)、必要(bì yào)、因为(yīn wéi)、为了(wèi le)” dịch là MỚI
Ví dụ:只有你才能给我带来幸福。/zhī yǒu nǐ cái néng gěi wǒ dài lái xìngfú/。
Chỉ có em mới đem lại hạnh phúc cho anh.

3, Nhấn mạnh ngữ khí khẳng định:
Ví dụ: 那件事人家都知道了,他不知道才怪呢。/nà jiàn shì rénjiā dōu zhīdào le ,tā bú zhīdào cái guài ne 。/
Chuyện đó mọi người đều biết cả rồi, anh ấy không biết mới lạ đấy.

4, Dùng như 刚(gāng), biểu thị một sự việc vừa xảy ra tại thời điểm trước đó không lâu, dịch là “vừa / mới/ vừa mới”
Ví dụ: 你才来呀?/nǐ cái lái ya ?/
Bạn vừa mới đến à?

5, Biểu thị thời gian sớm, số lượng ít; đứng trước danh từ chỉ số lượng.
Ví dụ: 才10点呢,怎么睡那么早啊?
/cái 10d iǎn ne ,zěn me shuì nà me zǎo ā?/
Mới có 10 giờ, sao lại ngủ sớm thế?

Thu Thập

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Kiến thức tiếng Trung, Ngữ pháp tiếng trung

Comments