Menu
Đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại 对外开放打开了中国的国门,也吸引了大量外资。越来越多的海外投资者看好中国市场,对在中国投资充满信心。目前,中国已经成为世界上资本流入量最大的发展中国家之一。 Bản dịch sang Tiếng Việt Tiếng Trung Thương mại Mở rộng đối…