Menu

[Thành ngữ tiếng Trung] Chuột chạy cùng sào – Nhật mộ đồ cùng

5/5 - (1 bình chọn)

[Thành ngữ tiếng Trung] Chuột chạy cùng sào – Nhật mộ đồ cùng – 日暮途穷

Chuột chạy cùng sào
Nhật mộ đồ cùng
日暮途穷
日暮途窮

rì mù tú qiónɡ
Dịch nghĩa: Chuột chạy cùng sào
Bước đường cùng; Cùng đường bí lối

【解释】:比喻处境十分困难,到了末日。也形容穷困到极点。(Bǐyù chǔjìng shífēn kùnnán, dàole mòrì. Yě xíngróng qióngkùn dào jídiǎn)
Giải thích: Cảnh ngộ vô cùng khó khăn, đến ngày diệt vong. Cũng ví với cùng đường.
Giải thích âm Hán Việt: Mộ: hoàng hôn. Đồ: đường. Cùng: tận cùng

VD: 到了日暮途穷的现在,我也仍旧知道名誉和信用是很可宝贵的。(Dàole rìmùtúqióng de xiànzài, wǒ yě réngjiù zhīdào míngyù hé xìnyòng shì hěn kě bǎoguì de)
Đến bước đường cùng rồi, tôi vẫn biết danh dự và chữ tín thật quý giá.
而他们的事业却没有日暮途穷,反而愈发浩大。(Ér tāmen de shìyè què méiyǒu rìmùtúqióng, fǎn’ér yù fā hàodà.)
Sự nghiệp của họ không rơi vào bước đường cùng trái lại càng phát đạt hơn.

English: Be on its last legs.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Thành ngữ tiếng Trung

Comments