Menu

[Thành ngữ tiếng Trung] Đâm Lao Thì Phải Theo Lao – Tương thác tựu thác

Đánh giá bài viết

[Thành ngữ tiếng Trung] Đâm Lao Thì Phải Theo Lao – Tương thác tựu thác – 将错就错

Đâm lao thì phải theo lao
Tương thác tựu thác
将错就错
將錯就錯

jiānɡ cuò jiù cuò
Dịch nghĩa: Đâm lao thì phải theo lao
Đã trót thì phải trét

942 cau thanh ngu tieng trung noi tieng
【解释】:已知做错而顺着错误做下去。(Yǐ zhī zuò cuò ér shùnzhe cuòwù zuò xiàqù.)
Giải thích: Đã biết làm sai nhưng vẫn phải theo cái sai mà làm tiếp.
Giải thích âm Hán Việt: Tương: thuận theo; theo. Tựu: chiều theo. Thác: sai.

VD: 为了将错就错,他必须百倍努力。(Wèile jiāngcuòjiùcuò, tā bìxū bǎibèi nǔlì.)
Vì đâm lao thì phải theo lao, anh ấy phải cố gắng hết sức mình.
犯了错误要改,你可不能将错就错,破罐子破摔啊。(Fànle cuòwù yào gǎi, nǐ kě bùnéng jiāngcuòjiùcuò, pò guànzi pò shuāi a.)
Phạm lỗi phải sửa, sao bạn lại không thể đâm lao thì phải theo lao, việc đã hỏng không quan tâm nữa chứ.

English: Leave a mistake uncorrected and make the best of it; Make the best of a mistake.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Thành ngữ tiếng Trung

Comments