Menu

[Thành ngữ tiếng Trung] Dây cà ra dây muống – Đông lạp tây xả

Đánh giá bài viết

[Thành ngữ tiếng Trung] Dây cà ra dây muống – Đông lạp tây xả – 东拉西扯

Dây cà ra dây muống
Đông lạp tây xả
东拉西扯
東拉西撦
dōnɡ lā xī chě
Dịch nghĩa: Dây cà ra dây muống
Nói chuyện không đầu cua tai nheo gì cả


【解释】:一会儿说东,一会儿说西。指说话条理斋乱,没有中心。([Jiěshì]: Yīhuǐ’er shuō dōng, yīhuǐ’er shuō xī. Zhǐ shuōhuà tiáolǐ zhāi luàn, méiyǒu zhòng xīn.)
Giải thích: Một lúc nói đông, một lúc nói tây. Chỉ ăn nói lộn xộn không có trọng tâm gì cả.
Giải thích âm Hán Việt: Lạp: kéo. Xả: lôi

VD: 他谈话时总爱东拉西扯的。(Tā tánhuà shí zǒng ài dōng lā xī chě de.)
Nó nói chuyện luôn thích kéo dây cà ra dây muống.
咱们就事论事,不要东拉西扯。(Zánmen jiùshìlùnshì, bùyào dōng lā xī chě.)
Chúng ta tuỳ việc mà xét, không nên dây cà ra dây muống.

English: Drag in all sorts of irrelevant matters; Ramble in talk.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Thành ngữ tiếng Trung

Comments