Menu

[Thành ngữ tiếng Trung] Lánh nặng tìm nhẹ – Tị trọng tựu khinh

5/5 - (1 bình chọn)

[Thành ngữ tiếng Trung] Lánh nặng tìm nhẹ – Tị trọng tựu khinh – 避重就轻

Lánh nặng tìm nhẹ
Tị trọng tựu khinh
避重就轻
避重就輕
bì zhònɡ jiù qīnɡ
Dịch nghĩa: Lánh nặng tìm nhẹ
Tránh nặng chọn nhẹ
【解释】:指回避重的责任,只拣轻的来承担。也指回避要点,只谈无关紧要的事情。(Huíbì zhòng de zérèn, zhǐ jiǎn qīng de lái chéngdān. Yě zhǐ huíbì yàodiǎn, zhǐ tán wúguān jǐnyào de shìqíng.)
Giải thích: Chỉ né tránh trọng trách, chỉ gánh vác việc nhẹ nhàng. Cũng chỉ né tránh nội dung chính, chỉ nói những chuyện không quan trọng.
Giải thích âm Hán Việt: Tị: né tránh. Trọng: nặng. Tựu: gần. Khinh: nhẹ

VD: 年轻人应勇于挑重担,而不应避重就轻。(Niánqīng rén yīng yǒngyú tiāo zhòngdàn, ér bù yìng bìzhòngjiùqīng.)
Thanh niên phải dũng cảm gánh vác trọng trách, chứ không nên lánh nặng tìm nhẹ.
他做事总是避重就轻,结果收效总是不佳。(Tā zuòshì zǒng shì bìzhòngjiùqīng, jiéguǒ shōuxiào zǒng shì bù jiā.)
Nó làm việc luôn lánh nặng tìm nhẹ, luôn nhận được kết quả không tốt.

English: Avoid the heavy and choose the light; Choose easier way.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Thành ngữ tiếng Trung

Comments