Menu

Thành ngữ Trung Quốc: Ngu Công Di Sơn (Ngu Công dời núi ) – 愚公移山 (Yúgōngyíshān)

Đánh giá bài viết


愚公移山 – Ngu Công Di Sơn


Có một gia đình sống trong một ngôi làng ở Trung Quốc. Gia đình này có một cụ già đã 90 tuổi, gọi Ngu Công. Phía trước ngôi làng của họ có hai ngọn núi lớn, cản trở con đường vào làng của họ. Khi họ vào làng phải bọc qua ngọn núi lớn rất bất tiện. Một hôm, Ngu Công nói với gia đình ông rằng:

-“Hai ngọn núi lớn ở phía trước làng chúng ta thật bất tiện, tại sao chúng ta lại không san bằng hai ngọn núi đó chứ? ”.

Vợ của Ngu Công nói:
– “Bằng sức lực của mấy người chúng ta, có thể san bằng 2 hai núi đó chăng ?”.

Ngu Công nói :

– “Chúng ta có thể đào từ từ, sẽ có một ngày có thể san bằng quả núi ”.
Mọi người trong gia đình đều bị ông thuyết phục cả. Ngày hôm sau họ bắt đầu đào núi.

Trong làng có người thấy vậy, thì hỏi Ngu Công:

-“Ông đã lớn tuổi như vậy rồi, làm sao có thể san bằng hai ngọn núi được, đừng phí sức lực nữa ”.
Ngu Công nói :

-“Anh nói cũng đúng. Nhưng mà tôi chết rồi, vẫn còn có con cái, con cái tôi chết rồi, vẫn còn cháu tôi. Con con, cháu cháu liên tục không ngừng, sẽ có một ngày san bằng được hai ngọn núi này ”

Người đó cũng không còn lời để nói nữa. Không ngờ, thần ở trên trời cảm động tinh thần của Ngu Công. Liền phái 2 vị thần có sức mạnh rất lớn trong đêm đã dời hai ngọn núi đó đi.

Hiện nay chúng ta thường dùng thành ngữ NGU CÔNG DỜI NÚI để khích lệ người ta đừng sợ khó khăn, chỉ cần có quyết tâm, chuyện gì cũng làm được.


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Thành ngữ tiếng Trung

Comments