Kenh7.vn@gmail.com
Tel: 0941656789
Zalo: 0834531468

Thành ngữ Trung Quốc: Ngu Công Di Sơn (Ngu Công dời núi ) – 愚公移山 (Yúgōngyíshān)

Thành ngữ tiếng Trung 0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>