Menu

0556 – 一共 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这套书一共多少本?
 • Phồn – 這套書一共多少本?
 • Pinyin – Zhè tào shū yīgòng duōshǎo běn?
 • Bồi – Chưa thao su í cung tua sáo bẩn?
 • Dịch tiếng Việt – Có bao nhiêu cuốn trong bộ sách này?
 • Dịch tiếng Anh – How many books are there in this set?

Ví dụ 2:

 • Giản – 清代历朝一共有十四位皇帝
 • Phồn – 清代歷朝一共有十四位皇帝
 • Pinyin – Qīng dài lì zhāo yīgòng yǒu shísì wèi huángdì
 • Bồi – Chinh tai li chao i cung dẩu sứ sư uây hoáng ti
 • Dịch tiếng Việt – Thanh Triều tổng cộng có 14 vị hoàng đế
 • Dịch tiếng Anh – During the whole period of the Qing Dynasty, there were fourteen emperors in total.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

4  +  5  =