Menu

0007 – 不客气 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: BẤT KHÁCH KHÍ
 • Phát âm bồi: Bía khưa chi
 • Pinyin: Bù kèqì
 • Phồn thể: 不客氣
 • Nghĩa tiếng Anh: You’re welcome
 • Nghĩa tiếng Việt: Không có gì


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 谢谢你帮助我。不客气。
 • 謝謝你幫助我。不客氣。
 • Xièxiè nǐ bāngzhù wǒ. Bù kèqì.
 • Xiê xiê nỉ bang chu ủa. Bú khưa chi.
 • Cám ơn bạn đã giúp đỡ tôi. Không có gì.
 • Thank you for helping meIt is my pleasure.

Ví dụ 2:

 • 说出钱在哪,否则我们会对她不客气。
 • 說出錢在哪,否則我們會對她不客氣。
 • Shuō chū qián zài nǎ, fǒuzé wǒmen huì duì tā bù kèqì.
 • Sua chu chén chai nả, phẩu chứa ủa mân huây tuây tha bú khưa chị.
 • Mau nói tiền giấu ở đâu, nếu không chúng tao sẽ không khách khí với nó.
 • Cough up the location of the money, or we will hurt her!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

8  +  2  =