Menu

0376 – 个子 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他个子很高
 • Phồn – 他個子很高
 • Pinyin – Tā gèzi hěn gāo
 • Bồi – Tha cưa chự hẩn cao
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy rất cao.
 • Dịch tiếng Anh – He is very tall.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我想当模特,但个子不够高
 • Phồn – 我想當模特,但個子不夠高
 • Pinyin – Wǒ xiǎng dāng mótè, dàn gèzi bùgòu gāo
 • Bồi – Úa xẻng tang múa thưa, tan cưa chự bú câu cao
 • Dịch tiếng Việt – Tôi muốn trở thành một người mẫu nhưng tôi không đủ cao.
 • Dịch tiếng Anh – I would like to be a model but I’m not tall enough.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

77  +    =  86