Menu

0026 – 儿子 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《儿》的笔顺动画写字动画演示

《儿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示
《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Nhi Tử
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 儿子
 • 這是我兒子。
 • Zhè shì wǒ érzi.
 • Chưa sư ủa ớ chự.
 • Đây là con trai tôi
 • This is my son.

Ví dụ 2:

 • 她有两个儿子。
 • 她有兩個兒子。
 • Tā yǒu liǎnggè érzi.
 • Tha dấu lẻng cưa ớ chự.
 • Cô có hai con trai.
 • She has two sons.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

13  +    =  21