Menu

0002 – 八 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《八》的笔顺动画写字动画演示

《八》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: BÁT
 • Phát âm bồi: ba
 • Pinyin:
 • Phồn thể:
 • Nghĩa tiếng Anh: eight
 • Nghĩa tiếng Việt: Số tám


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 百分之
 • 百分之七點八
 • Bǎi fēn zhī qī diǎn bā
 • Bải phân chư chi tẻn ba
 • Bảy phảy tám phần trăm
 • Seven point eight per cent

Ví dụ 2:

 • 八小时工作制
 • 八小時工作制
 • Bā xiǎoshí gōngzuò zhì
 • Ba xẻo sứ cung chua chư
 • Công việc tám tiếng một ngày
 • Eight hour working day


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 八


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

6  +    =  14