Menu

0005 – 北京 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: BẮC KINH
 • Phát âm bồi:  Bẩy chinh
 • Pinyin: Běijīng
 • Phồn thể: 北京
 • Nghĩa tiếng Anh: Beijing
 • Nghĩa tiếng Việt: Bắc Kinh


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她返回北京了。
 • 她返回北京了。
 • Tā fǎnhuí běijīngle.
 • Tha phản huấy  bẩy chinh lợ.
 • Cô ấy quay lại Bắc Kinh rồi.
 • She returned to Beijing.

Ví dụ 2:

 • 他对北京很熟。
 • 他對北京很熟。
 • Tā duì běijīng hěn shú.
 • Tha tuây bẩy chinh hẩn sú.
 • Anh ấy rất rành rõ về Bắc Kinh.
 • He knows Beijing well.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ 爱 theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

5  +  2  =