Menu

0441 – 口 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《口》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他有点儿口吃
 • Phồn – 他有點兒口吃
 • Pinyin – Tā yǒudiǎn er kǒuchī
 • Bồi – Tha dấu tẻn ơ khẩu chư
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy có một chút lắp bắp.
 • Dịch tiếng Anh – He has a slight stammer.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这个木桶是开着口的
 • Phồn – 這個木桶是開著口的
 • Pinyin – Zhège mù tǒng shì kāizhe kǒu de
 • Bồi – Chưa cưa mu thủng sưu khai chơ khẩu tợ
 • Dịch tiếng Việt – Cái thùng này đang mở nắp
 • Dịch tiếng Anh – The cask was set abroach.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 口


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

82  +    =  87