Menu

0333 – 城市 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《城》的笔顺动画写字动画演示

《城》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《市》的笔顺动画写字动画演示

《市》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 所有的大城市
 • Phồn – 所有的大城市
 • Pinyin – Suǒyǒu de dà chéngshì
 • Bồi – Súa dẩu tợ ta chấng sư
 • Dịch tiếng Việt – tất cả các thành phố lớn
 • Dịch tiếng Anh – all big cities

Ví dụ 2:

 • Giản – 我不熟悉这座城市
 • Phồn – 我不熟悉這座城市
 • Pinyin – Wǒ bù shúxī zhè zuò chéngshì
 • Bồi – Ủa bu sú xi chưa chua chấng sư
 • Dịch tiếng Việt – Tôi mới đến thành phố này.
 • Dịch tiếng Anh – I’m new to this city.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

  +  4  =  6