Menu

0360 – 多么 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《多》的笔顺动画写字动画演示

《多》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《么》的笔顺动画写字动画演示

《么》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 多么脏乱呀
 • Phồn – 多麼髒亂呀
 • Pinyin – Duōme zàng luàn ya
 • Bồi – Tua mơ chang loan ya
 • Dịch tiếng Việt – Thật là một mớ hỗn độn.
 • Dịch tiếng Anh – What a sodding mess.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他到底有多么聪明?
 • Phồn – 他到底有多麼聰明?
 • Pinyin – Tā dàodǐ yǒu duōme cōngmíng?
 • Bồi – Tha tao tí dẩu tua mơ chung mính?
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy thông minh đến mức nào?
 • Dịch tiếng Anh – How clever is he really?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

7  +  3  =