Menu

0075 – 女儿 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《女》的笔顺动画写字动画演示

《女》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《儿》的笔顺动画写字动画演示

《儿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她是我的大女儿
 • 她是我的大女兒
 • Tā shì wǒ de dà nǚ’ér
 • tha sư ủa tợ ta nuỷ ớ
 • Cô ấy là con gái lớn của tôi.
 • She is my elder daughter.

Ví dụ 2:

 • 她女儿热爱音乐
 • 她女兒熱愛音樂
 • Tā nǚ’ér rè’ài yīnyuè
 • ta nuỷ ớ rưa ai in duê
 • Con gái của cô ấy rất đam mê âm nhạc.
 • Her daughter is very musical.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

74  +    =  80