Menu

0467 – 奶奶 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 叫奶奶好
 • Phồn – 叫奶奶好
 • Pinyin – Jiào nǎinai hǎo
 • Bồi – Cheo nải nai hảo
 • Dịch tiếng Việt – Chào bà nội
 • Dịch tiếng Anh – Say hello to your grandma.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我奶奶正在学习使用电脑
 • Phồn – 我奶奶正在學習使用電腦
 • Pinyin – Wǒ nǎinai zhèngzài xuéxí shǐyòng diànnǎo
 • Bồi – Úa nải nai châng chai xuế xí sử dung ten nảo
 • Dịch tiếng Việt – Bà nội tôi đang học sử dụng máy tính.
 • Dịch tiếng Anh – My grandma is learning to use a computer.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

4  +  4  =