Menu

0495 – 容易 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《容》的笔顺动画写字动画演示

《容》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《易》的笔顺动画写字动画演示

《易》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 但是不容易啊
 • Phồn – 但是不容易啊
 • Pinyin – Dànshì bù róngyì a
 • Bồi – Tan sư bu rúng i a
 • Dịch tiếng Việt – Nhưng không dễ
 • Dịch tiếng Anh – It’s not easy, though.

Ví dụ 2:

 • Giản – 可是这并不容易
 • Phồn – 可是這並不容易
 • Pinyin – Kěshì zhè bìng bù róngyì
 • Bồi – Khửa sư chưa binh bu rúng i
 • Dịch tiếng Việt – Nhưng điều này không dễ
 • Dịch tiếng Anh – It’s not easy though.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

  +  1  =  7