Menu

0471 – 年级 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《年》的笔顺动画写字动画演示

《年》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《级》的笔顺动画写字动画演示

《级》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 中学六年级
 • Phồn – 中學六年級
 • Pinyin – Zhōngxué liù niánjí
 • Bồi – Chung xuế liêu nén chí
 • Dịch tiếng Việt – Lớp sáu của trường trung học cơ sở
 • Dịch tiếng Anh – the lower sixth

Ví dụ 2:

 • Giản – 她是低年级学生
 • Phồn – 她是低年級學生
 • Pinyin – Tā shì dī niánjí xuéshēng
 • Bồi – Tha sư ti nén chí xuế sâng
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy là sinh viên khoá dưới
 • Dịch tiếng Anh – She’s a junior student.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

61  +    =  71