Menu

0268 – 新 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《新》的笔顺动画写字动画演示

《新》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 推销新产品
 • 推銷新產品
 • Tuīxiāo xīn chǎnpǐn
 • Thuây xeo xin chán pỉn
 • Dịch tiếng Việt – quảng bá sản phẩm mới
 • promote new products

Ví dụ 2:

 • 在新的领导下
 • 在新的領導下
 • Zài xīn de lǐngdǎo xià
 • Chai xin tợ lính dảo xa
 • Dịch tiếng Việt – dưới sự quản lý của lãnh đạo mới
 • under new management


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

  +  73  =  77