Menu

1241 – 毕竟 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《毕》字的笔顺动画演示

《毕》的笔顺动画写字动画演示

《毕》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《毕》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《竟》字的笔顺动画演示

《竟》的笔顺动画写字动画演示

《竟》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《竟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他毕竟是我们的总统
 • Phồn – 他畢竟是我們的總統
 • Pinyin – Tā bìjìng shì wǒmen de zǒngtǒng
 • Bồi – Tha pi chinh sư ủa mân tơ chúng thủng
 • Dịch tiếng Việt – Cuối cùng thì anh ấy là chủ tịch của chúng tôi
 • Dịch tiếng Anh – He is, after all, our president.

Ví dụ 2:

 • Giản – 毕竟,生活还是要继续的
 • Phồn – 畢竟,生活還是要繼續的
 • Pinyin – Bìjìng, shēnghuó háishi yào jìxù de.
 • Bồi – Pi chinh, sâng húa hái sư dao chi xuy tơ
 • Dịch tiếng Việt – Rốt cuộc thì, sau tất cả, cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi
 • Dịch tiếng Anh – Life did, after all, have to go on.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

32  +    =  37