Menu

0593 – 注意 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《注》的笔顺动画写字动画演示

《注》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《意》的笔顺动画写字动画演示

《意》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 受到密切注意
 • Phồn – 受到密切注意
 • Pinyin – Shòudào mìqiè zhùyì
 • Bồi – Sẩu tao mi chiê chu i
 • Dịch tiếng Việt – Được theo dõi chặt chẽ
 • Dịch tiếng Anh – to come under scrutiny

Ví dụ 2:

 • Giản – 他尤其注意她
 • Phồn – 他尤其註意她
 • Pinyin – Tā yóuqí zhùyì tā
 • Bồi – Tha dấu chí chu i tha
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta đặc biệt chú ý đến cô ấy
 • Dịch tiếng Anh – He paid especial attention to her.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

23  +    =  32