Menu

1203 – 爱护 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản -他渴望被关心爱护
 • Phồn -他渴望被關心愛護
 • Pinyin – Tā kěwàng bèi guānxīn àihù.
 • Bồi – Tha khửa oang pây quan xin ai hu
 • Dịch tiếng Việt – Anh mong mỏi được chú ý và yêu thương
 • Dịch tiếng Anh – He was starving for attention and wanted to be loved.

Ví dụ 2:

 • Giản – 爱护邻居就是爱护自己
 • Phồn -愛護鄰居就是愛護自己
 • Pinyin – àihù línjū jiùshì àihù zìjĭ
 • Bồi – Ai hu lin chuy chiêu sừ ai hi chư chỉ
 • Dịch tiếng Việt – Chăm sóc hàng xóm cũng như là chăm sóc bản thân
 • Dịch tiếng Anh – Loving Our Neighbors is Loving Ourselves


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

5  +  1  =