Menu

0034 – 狗 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《狗》的笔顺动画写字动画演示

《狗》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: CẨU
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 只好狗  
 • 它是只好狗
 • Tā shì zhǐhǎo gǒu.
 • Tha sư chứ hảo cẩu
 • Nó là một con chó ngoan.
 • He’s a good dog.

Ví dụ 2:

 • 狗粮在哪儿?
 • 狗糧在哪兒?
 • Gǒuliáng zài nǎer?
 • Cẩu léng chai nả?
 • Thức ăn cho chó ở đâu?
 • Where’s the dog food?


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Chính là chữ này

Danh sách từ vựng HSK2

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK3

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK6

 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 狗


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

  +  79  =  87