Menu

0423 – 结婚 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 和某人结婚
 • Phồn – 和某人結婚
 • Pinyin – Hé mǒu rén jiéhūn
 • Bồi – Hứa mẩu rấn chía huân
 • Dịch tiếng Việt – kết hôn với ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to be married to somebody

Ví dụ 2:

 • Giản – 明年我结婚
 • Phồn – 明年我結婚
 • Pinyin – Míngnián wǒ jiéhūn
 • Bồi – Mính nén ủa chía huân
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sẽ kết hôn vào năm tới.
 • Dịch tiếng Anh – I’m getting married next year.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

  +  51  =  57