Menu

0594 – 自己 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《自》的笔顺动画写字动画演示

《自》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《己》的笔顺动画写字动画演示

《己》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 拉自己起来
 • Phồn – 拉自己起來
 • Pinyin – Lā zìjǐ qǐlái
 • Bồi – La chư chí chỉ lái
 • Dịch tiếng Việt –  Tự kéo mình dậy
 • Dịch tiếng Anh – to heave o.s. up

Ví dụ 2:

 • Giản – 自己站起来
 • Phồn – 自己站起來
 • Pinyin – Zìjǐ zhàn qǐlái
 • Bồi – Chư chỉ chan chỉ lái
 • Dịch tiếng Việt – Tự mình đứng lên
 • Dịch tiếng Anh – to pick o.s. up


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

5  +  3  =