Menu

0010 – 茶 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《茶》的笔顺动画写字动画演示

《茶》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: TRÀ
 • Phát âm bồi: chá
 • Pinyin: Chá
 • Phồn thể:
 • Nghĩa tiếng Anh: tea
 • Nghĩa tiếng Việt: chè, trà


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 茶怎么不见了?- Nghe ví dụ
 • 茶怎麼不見了?
 • Chá zěnme bùjiànle?
 • Chá chẩn mơ bú chen lợ?
 • Gói chè đi đâu mất ý nhỉ?
 • where’s the tea gone?

Ví dụ 2:

 • 你想喝点茶吗?- Nghe ví dụ
 • 你想喝點茶嗎?
 • Nǐ xiǎng hē diǎn chá ma?
 • Ní xẻng hua tẻn chá ma?
 • Bạn có thích uống chút trà không?
 • would you care for some tea?


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ 爱 theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK6

 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 茶


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

3  +  6  =