Menu

0552 – 要求 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 应…的要求
 • Phồn – 應…的要求
 • Pinyin – Yīng…de yāoqiú
 • Bồi – Inh … tợ dao chiếu
 • Dịch tiếng Việt – Theo yêu cầu của …
 • Dịch tiếng Anh – at the request of

Ví dụ 2:

 • Giản – 新工作的要求
 • Phồn – 新工作的要求
 • Pinyin – Xīn gōngzuò de yāoqiú
 • Bồi – Xin cung chua tợ dao chiếu
 • Dịch tiếng Việt – Yêu cầu cho công việc mới
 • Dịch tiếng Anh – the demands of a new job


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

  +  19  =  26