Menu

0412 – 记得 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《记》的笔顺动画写字动画演示

《记》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《得》的笔顺动画写字动画演示

《得》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我不记得了
 • Phồn – 我不記得了
 • Pinyin – Wǒ bù jìdéliǎo
 • Bồi – Ủa bu chi tứa lẻo
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không thể nhớ nổi
 • Dịch tiếng Anh – I can’t remember

Ví dụ 2:

 • Giản – 记得打扫你的公寓
 • Phồn – 記得打掃你的公寓
 • Pinyin – Jìdé dǎsǎo nǐ de gōngyù
 • Bồi – Chi tứa tá sảo nỉ tợ cung duy
 • Dịch tiếng Việt – Nhớ dọn dẹp căn hộ của bạn.
 • Dịch tiếng Anh – Remember to clean your apartment.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

  +  29  =  34