Menu

0248 – 说话 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《说》的笔顺动画写字动画演示

《说》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《话》的笔顺动画写字动画演示

《话》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他喜欢为了说话而说话
 • 他喜歡為了說話而說話
 • Tā xǐhuān wèile shuōhuà ér shuōhuà
 • Bồi – Tha xỉ hoan uây lợ sua hoa ớ sua hoa
 • Dịch tiếng Việt – anh ấy thích nói chuyện vì lợi ích
 • Dịch tiếng Anh – he enjoys talking for talking’s sake

Ví dụ 2:

 • 说话有道理
 • 說話有道理
 • Shuōhuà yǒu dàolǐ
 • Sua hoa dẩu tao lỉ
 • Dịch tiếng Việt – nói rất có lý
 • Dịch tiếng Anh – to talk sense


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

1  +  7  =