Menu

0229 – 跑步 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《跑》的笔顺动画写字动画演示

《跑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《步》的笔顺动画写字动画演示

《步》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他喜欢跑步
 • 他喜歡跑步
 • Tā xǐhuān pǎobù
 • Tha xỉ hoan pải bu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy thích chạy bộ.
 • Dịch tiếng Anh – He likes jogging.

Ví dụ 2:

 • 穿高跟鞋不适合跑步
 • 穿高跟鞋不適合跑步
 • Chuān gāogēnxié bù shìhé pǎobù
 • Chuan cao cân xiế bu sư hứa pải bu
 • Dịch tiếng Việt – Giày cao gót không phù hợp để chạy bộ
 • Dịch tiếng Anh – High heels are not practical for running.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

  +  20  =  28