Menu

0390 – 过去 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 被忽略过去
 • Phồn – 被忽略過去
 • Pinyin – Bèi hūlüè guòqù
 • Bồi – Bây hu luê cua chuy
 • Dịch tiếng Việt – bỏ qua
 • Dịch tiếng Anh – to pass unnoticed

Ví dụ 2:

 • Giản – 他固守过去
 • Phồn – 他固守過去
 • Pinyin – Tā gùshǒu guòqù
 • Bồi – Tha chuy sẩu cua chuy
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy bám víu vào quá khứ (ăn mày dĩ vãng)
 • Dịch tiếng Anh – He clung to the past determinedly.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

5  +  1  =