Menu

0191 – 黑 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《黑》的笔顺动画写字动画演示

《黑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 外面很黑
 • 外面很黑
 • Wàimiàn hěn hēi
 • Oai men hẩn hây
 • Dịch tiếng Việt – Bên ngoài trời rất tối.
 • Dịch tiếng Anh – It was dark outside.

Ví dụ 2:

 • 他的黑头发很短
 • 他的黑頭髮很短
 • Tā de hēi tóufa hěn duǎn.
 • Tha tợ hây thấu pha hấn toản
 • Dịch tiếng Việt – Mái tóc đen của anh ta rất ngắn.
 • Dịch tiếng Anh – His black hair was very short.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

66  +    =  68