Menu

1257 – 玻璃- HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《玻》字的笔顺动画演示

《玻》的笔顺动画写字动画演示

《玻》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《玻》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《璃》字的笔顺动画演示

《璃》的笔顺动画写字动画演示

《璃》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《璃》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Updating
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 是玻璃做的 
 • Phồn – 是玻璃做的
 • Pinyin – Shì bōli zuò de
 • Bồi – Sư pua li chua tơ
 • Dịch tiếng Việt – Nó được làm bằng thủy tinh
 • Dịch tiếng Anh – it’s made (out) of glass

Ví dụ 2:

 • Giản – 这种玻璃极易脆裂
 • Phồn – 這種玻璃極易脆裂
 • Pinyin – Zhèzhǒng bōli jíyì cuìliè.
 • Bồi – Chưa chủng pua li chí i chuây lia
 • Dịch tiếng Việt – Kính này rất dễ vỡ
 • Dịch tiếng Anh – This kind of glass is extremely fragile.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

56  +    =  62