Menu

1285 – 曾经 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《曾》字的笔顺动画演示

《曾》的笔顺动画写字动画演示

《曾》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《曾》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《经》字的笔顺动画演示

《经》的笔顺动画写字动画演示

《经》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《经》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản -他曾经爱过她。
 • Phồn – 他曾經愛過她。
 • Pinyin -Tā céngjīng àiguò tā.
 • Bồi – Tha chấng chinh ai cua tha
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã từng yêu cô ta
 • Dịch tiếng Anh – At one time he loved her.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我曾经想出国留学。
 • Phồn – 我曾經想出國留學。
 • Pinyin – Wǒ céngjīng xiǎng chūguóliúxué.
 • Bồi – Ủa chần chinh xẻng chu cúa liếu xuế
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã từng muốn đi du học.
 • Dịch tiếng Anh – I once wanted to study abroad.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

  +  12  =  20