Menu

1983 – 人生 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《人》字的笔顺动画演示

《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《生》字的笔顺动画演示

《生》的笔顺动画写字动画演示

《生》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《生》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 美丽的人生
 • Phồn – 美麗的人生
 • Pinyin – Měilì de rénshēng
 • Bồi – Mẩy li tơ rấn sâng
 • Dịch tiếng Việt – Cuộc sống tươi đẹp
 • Dịch tiếng Anh – beautiful life

Ví dụ 2:

 • Giản – 寻觅人生伴侣
 • Phồn – 尋覓人生伴侶
 • Pinyin – Xúnmì rénshēng bànlǚ
 • Bồi – Xuấn mi rấn sâng pan lủy
 • Dịch tiếng Việt – Tìm bạn đời
 • Dịch tiếng Anh – search for a life partner


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 16 (1951 – 2000)

Comments

  +  1  =  4