Menu

2014 – 商务 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《商》字的笔顺动画演示

《商》的笔顺动画写字动画演示

《商》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《商》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《务》字的笔顺动画演示

《务》的笔顺动画写字动画演示

《务》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《务》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 商务/ 欧洲研究
 • Phồn – 商務/ 歐洲研究
 • Pinyin – Shāngwù/ ōuzhōu yánjiū
 • Bồi – Sang u/ âu châu dán chiêu
 • Dịch tiếng Việt – Nghiên cứu kinh doanh / châu Âu
 • Dịch tiếng Anh – business/ European studies

Ví dụ 2:

 • Giản – 商务楼层商务单间
 • Phồn – 商務樓層商務單間
 • Pinyin – Shāngwù lóucéng shāngwù dānjiān
 • Bồi – Sang u lấu chấng sang u tan chiên
 • Dịch tiếng Việt – Tầng kinh doanh Phòng đơn kinh doanh
 • Dịch tiếng Anh – Business single room business floor


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

5  +  2  =