Menu

2112 – 太极拳 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《太》字的笔顺动画演示

《太》的笔顺动画写字动画演示

《太》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《太》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《极》字的笔顺动画演示

《极》的笔顺动画写字动画演示

《极》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《极》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《拳》字的笔顺动画演示

《拳》的笔顺动画写字动画演示

《拳》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《拳》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一步太极拳
 • Phồn – 一步太極拳
 • Pinyin – Yībù tàijí quán
 • Bồi – I pu thai chi choán
 • Dịch tiếng Việt – Một bước Thái Cực
 • Dịch tiếng Anh – step taiji.

Ví dụ 2:

 • Giản – 女子太极拳
 • Phồn – 女子太極拳
 • Pinyin – Nǚzǐ tàijí quán
 • Bồi – Núy chử thai chi choán
 • Dịch tiếng Việt – Thái Cực quan nữ
 • Dịch tiếng Anh – female Taiji.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

1  +  7  =