Menu

2182 – 位于 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《位》字的笔顺动画演示

《位》的笔顺动画写字动画演示

《位》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《位》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《于》字的笔顺动画演示

《于》的笔顺动画写字动画演示

《于》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《于》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 位于…的远处
 • Phồn – 位於…的遠處
 • Pinyin – Wèiyú…de yuǎn chù
 • Bồi – Uây dúy … tơ doản chuy
 • Dịch tiếng Việt – Ở một khoảng cách
 • Dịch tiếng Anh – set apart (from)

Ví dụ 2:

 • Giản – 公园位于城市中心
 • Phồn – 公園位於城市中心
 • Pinyin – Gōngyuán wèiyú chéngshì zhōngxīn
 • Bồi – Cung doán uây dúy chấng sư chung xin
 • Dịch tiếng Việt – Công viên ở trung tâm thành phố
 • Dịch tiếng Anh – The park is located in the center of the city.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

  +  17  =  21