Menu

2234 – 香肠 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《香》字的笔顺动画演示

《香》的笔顺动画写字动画演示

《香》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《香》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《肠》字的笔顺动画演示

《肠》的笔顺动画写字动画演示

《肠》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《肠》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 多脂香肠只有10%的瘦肉
 • Phồn – 多脂香腸只有10%的瘦肉
 • Pinyin – Duō zhī xiāngcháng zhǐyǒu 10%de shòu ròu
 • Bồi – Tua chư xeng cháng chứ dẩu pái phân chư sứ sâu râu
 • Dịch tiếng Việt – Xúc xích béo chỉ có 10% nạc
 • Dịch tiếng Anh – Fat sausages have only 10% lean meat.

Ví dụ 2:

 • Giản – 切片香肠应该放入冰箱保存
 • Phồn – 切片香腸應該放入冰箱保存
 • Pinyin – Qiēpiàn xiāngcháng yīnggāi fàng rù bīngxiāng bǎocún
 • Bồi – Chia piên xeng cháng dinh cai phang ru pinh xeng pảo chuấn
 • Dịch tiếng Việt – Xúc xích thái lát nên được bảo quản trong tủ lạnh
 • Dịch tiếng Anh – Sliced sausages should be stored in the fridge.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

8  +  2  =