Menu

2300 – 要不 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《要》字的笔顺动画演示

《要》的笔顺动画写字动画演示

《要》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《要》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《不》字的笔顺动画演示

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 快点儿,要不我们就迟到了
 • Phồn – 快點兒,要不我們就遲到了
 • Pinyin – Kuài diǎn er, yào bù wǒmen jiù chídàole
 • Bồi – Khoai tiển ơ, dao pu ủa mân chuy chứ tao lơ
 • Dịch tiếng Việt – Nhanh lên, hoặc chúng ta sẽ bị trễ
 • Dịch tiếng Anh – Hurry up, or we’ll be late.

Ví dụ 2:

 • Giản – 快点走,要不你要迟到了
 • Phồn – 快點走,要不你要遲到了
 • Pinyin – Kuài diǎn zǒu, yào bù nǐ yào chídàole
 • Bồi – Khoai tiển chẩu, dao pu nỉ dao chứ tao lơ
 • Dịch tiếng Việt – Đi nhanh lên, nếu không bạn sẽ bị trễ đó
 • Dịch tiếng Anh – Go quickly, otherwise you’ll be late.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

5  +    =  10