Menu

2301 – 业务 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《业》字的笔顺动画演示

《业》的笔顺动画写字动画演示

《业》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《业》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《务》字的笔顺动画演示

《务》的笔顺动画写字动画演示

《务》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《务》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们精通业务。
 • Phồn – 我們精通業務。
 • Pinyin – Wǒmen jīngtōng yèwù.
 • Bồi – Ủa mân chinh thung dê u
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi thành thạo trong kinh doanh.
 • Dịch tiếng Anh – We know our business.

Ví dụ 2:

 • Giản – 让我们认真处理业务吧。
 • Phồn – 讓我們認真處理業務吧。
 • Pinyin – Ràng wǒmen rènzhēn chǔlǐ yèwù ba.
 • Bồi – Rang ủa mân rân chân chú lỉ dê u pa.
 • Dịch tiếng Việt – Hãy coi trọng việc kinh doanh.
 • Dịch tiếng Anh – Let’s get down to business.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

  +  63  =  71