Menu

2303 – 夜 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《夜》字的笔顺动画演示

《夜》的笔顺动画写字动画演示

《夜》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《夜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 为了这件烦心事,他夜不成寐。
 • Phồn – 為了這件煩心事,他夜不成寐。
 • Pinyin – Wèile zhèjiàn fánxīn shì,tā yè bùchéngmèi.
 • Bồi – Uây lơ chưa chiên phán xin sư, tha dê pu châng mây
 • Dịch tiếng Việt – Vì sự khó chịu này, anh đã không ngủ vào ban đêm.
 • Dịch tiếng Anh – He was so worried about his dilemma, that he could hardly sleep last night.

Ví dụ 2:

 • Giản – 夜凉了,秋天快要来了。
 • Phồn – 夜涼了,秋天快要來了。
 • Pinyin – Yè liáng le, qiūtiān kuàiyào láile.
 • Bồi – Dê léng lơ, chiêu thiên khoai dao lái lơ
 • Dịch tiếng Việt – Đêm lạnh và mùa thu đang đến.
 • Dịch tiếng Anh – Nights are cooling off, and autumn is on the way.


Các chữ Hán đồng âm

 • 业: line of business; industry; occupation; job; employment; school studies; enterprise; property; (Buddhism) karma; deed; to engage in; already;
 • 叶: (ye4) leaf; page; lobe; (historical) period; classifier for small boats; (xie2) to be in harmony;
 • 抴: to pull; to drag; to join together; oar;
 • 捙: erroneous variant of 拽[ye4];
 • 擫: to press down;
 • 晔: bright light; to sparkle;
 • 曳: to drag; to pull; Taiwan pr. [yi4];
 • 枼: 枼
 • 歋: 丨
 • 殗: sickness; repeated;
 • 液: liquid; fluid; Taiwan pr. [yi4];
 • 烨: blaze of fire; glorious;
 • 煠: to fry in fat or oil; to scald;
 • 腋: armpit; (biology) axilla; (botany) axil; Taiwan pr. [yi4];
 • 葉: leaf
 • 谒: to visit (a superior);
 • 鍱: thin plates of metal;
 • 靥: dimple;
 • 页: page; leaf;
 • 馌: to carry food to laborers in the field;
 • 鵺: a kind of bird similar to pheasant;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

8  +  1  =