Menu

2306 – 一旦 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《一》字的笔顺动画演示

《一》的笔顺动画写字动画演示

《一》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《一》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《旦》字的笔顺动画演示

《旦》的笔顺动画写字动画演示

《旦》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《旦》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一旦你明白了
 • Phồn – 一旦你明白了
 • Pinyin – Yīdàn nǐ míngbáile
 • Bồi – Y tan nỉ mính pái lơ
 • Dịch tiếng Việt – Một khi bạn hiểu
 • Dịch tiếng Anh – once you get the idea

Ví dụ 2:

 • Giản – 一旦他发怒
 • Phồn – 一旦他發怒
 • Pinyin – Yīdàn tā fānù
 • Bồi – Y tiên tha phan nu
 • Dịch tiếng Việt – Một khi anh ấy tức giận
 • Dịch tiếng Anh – And when his ire strikes.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK6

 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 一Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 旦


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

8  +  2  =